ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadgetข่าวราชการ สพป.มหาสารคาม เขต ๓

 • รายงานผลการให้ข้อมูลเพิ่มเติมและการร่วมรับฟังการสรุปผล การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จาก สมศ. มีผู้เข้ารวมรับฟังการรายงานด้วยวาจา  ประมาณ   ๒๐    คน  ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูผู้สอน  ผู้นำชุมชน  ผู้ปกครองนักเรียน  และพระภิกษุ  ๑  รูป 
  ส่ง 9 ธ.ค. 2562 01:21 โดย สพป. มหาสารคาม 3
 • รายงานผลการให้ข้อมูลเพิ่มเติมและการร่วมรับฟังการสรุปผล การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จาก สมศ. วันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  จาก  สมศ.  จำนวน  ๔  ท่าน  ในห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์  ศูนย ...
  ส่ง 9 ธ.ค. 2562 01:14 โดย สพป. มหาสารคาม 3
 • การจัดค่ายภาษาอังกฤษ          โครงการค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม  ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ   นายขวัญเรือน  แสบงบาล ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 26 พ.ย. 2562 20:40 โดย สพป. มหาสารคาม 3
 • การวิจัยพัฒนาโรงเรียนในฝัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จะดำเนินการวิจัยพัฒนา "ปัจจัยและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่สากลอย่างยั่งยืน" ซึ่งวัตถุประสงค ...
  ส่ง 22 ก.ค. 2559 01:30 โดย สพป. มหาสารคาม 3
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »www.esdc.name/cerwww.esdc.name