เอกสารทางวิชาการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ไฟล์หัวเว็บไซต์

  • ผลการทดสอบภาพรวม.pdf   163กิโลไบต์ - 3 เม.ย. 2563 01:48 โดย สพป. มหาสารคาม 3 (เวอร์ชัน 7)
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า DL-ไฟล์หัวเว็บ

เอกสารอบรม ICT-Admin

  • คู่มือการสร้าง Apple ID และ เตรียมสร้าง Course บน iTunes U.pdf   1517กิโลไบต์ - 27 มิ.ย. 2559 21:24 โดย สพป. มหาสารคาม 3 (เวอร์ชัน 1)
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า เอกสารอบรม ICT-Admin