การจัดค่ายภาษาอังกฤษ

โพสต์26 พ.ย. 2562 20:40โดยสพป. มหาสารคาม 3
         โครงการค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม  ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ
   นายขวัญเรือน  แสบงบาล ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และนายพนม ศิรินามมนตรี ได้ไปเป็น
   ประธานเปิดโครงการภาษาอังกฤษแบบเข้ม..
Comments