รายงานผลการให้ข้อมูลเพิ่มเติมและการร่วมรับฟังการสรุปผล การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จาก สมศ.

โพสต์9 ธ.ค. 2562 01:14โดยสพป. มหาสารคาม 3
วันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒
  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  จาก  สมศ.  จำนวน  ๔  ท่าน  ในห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง  มีประธานศูนย์ฯ  มาร่วมต้อนรับซึ่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่เป็นผู้นำชุมชน  วันนี้ยังไม่ได้มาร่วมต้อนรับด้วยเนื่องจากติดราชการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอกุดรัง  คณะกรรมการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์  รูปแบบการประเมิน  เป็นการทำข้อตกลงร่วมกันก่อนการประเมิน