ข่าวความเคลื่อนไหว

โพสต์28 มิ.ย. 2559 22:16โดยนายจเด็จ ทัศวงษา   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 22:16 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมปฏิบัติการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
 ... 
Comments